services

01 บริการให้คำแนะนำก่อนติดตั้ง

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมไม้สักที่พร้อมให้คำปรึกษา ตอบปัญหาที่สงสัย เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนของไม้สัก เพื่อตอบโจทย์การใช้งานตามความต้องการของคุณ

02 มาตรฐานตรวจวัดหน้างาน

ผลิตภัณฑ์ TS-TEAK เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ก่อนติดตั้งจะมีการตรวจวัดขนาดหน้างานเพื่อวัดขนาดพื้นที่จริงก่อนการ ผลิต เพื่อให้ได้ขนาดที่แม่นยำ มีความปลอดภัยและได้

03 ออกแบบผลิตภัณฑ์

มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สักเพื่อตอบสนองความหลากหลายเรื่องสไตล์ของลูกค้า และการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ไม้พื้นทำสีสำเร็จ, ชุดประตูทำสีสำเร็จ, ชุดไม้ตกแต่งทำสีสำเร็จ, ชุดบันไดทำสีสำเร็จ

04 กระบวนการผลิต

เราใช้ไม้สักทุกส่วนอย่างคุ้มค่า ซึ่งวัตถุดิบทุกชิ้นจะถูกนไปผลิตผ่านนวัตกรรม ออกแบบฟังก์ชั่นแต่ละชิ้นส่วน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับไม้สัก เสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างและผิวสัมผัส

05 มาตรฐานการติดตั้ง

การติดตั้งผลิตภัณฑ์ไม้สักที่มีการใช้งานในแต่ละประเภท เช่น ไม้พื้นทำสีสำเร็จ ชุดประตูทำสีสำเร็จ ชุดไม้ตกแต่งทำสีสำเร็จ ชุดบันไดทำสีสำเร็จ ถูกติดตั้งโดยช่าง TS-TEAK ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่คุณต้องการ

06 มาตรฐานการส่งมอบ

TS-TEAK มีทีมเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของงานให้ได้ตรงตามมาตรฐาน เช่น เช็กระยะห่าง ความชื้นหลังติดตั้ง มีเสียงกระทบกันของไม้หรือไม่ ก่อนส่งมอบความสมบูรณ์ให้กับคุณ