ABOUT US

TS-TEAK เชื่อว่าไม้สักมีคุณค่ามากกว่าความสวยงามเพียงชั่วคราว แต่เป็นความสวยงามบนความยั่งยืน เราพร้อมบริการตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องไม้สักเพื่อคุณ

2510

วิสัยทัศน์รุ่นที่หนึ่ง :
ก่อตั้งโรงเลื่อยจักรท่าเสา

เราตั้งอยู่ใน จ.อุตรดิตถ์ พื้นที่กำเนิดป่าไม้สัก เราได้รับอนุญาตการทำสัมปทานป่าไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2510 ซึ่งเรามองเห็นความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จึงเริ่มต้นธุรกิจก่อตั้งโรงเลื่อยไม้ในปีพ.ศ.2522

2527

เริ่มการทำสวนสักป่าปลูกทดแทน
ป่าสักธรรมชาติ

ในช่วงแรกเราแปรรูปไม้สักจากสักป่าธรรมชาติ แต่ในปี พ.ศ.2527 เราเริ่มโครงการปลูกป่าสัก เนื่องจากว่า จ.อุตรดิตถ์ เป็นเขตพื้นที่ปลูกไม้สักได้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เราจึงเล็งเห็นว่าการปลูกป่าสักเป็นการสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

2531

วิสัยทัศน์รุ่นที่สอง :
เริ่มใช้ไม้สักป่าปลูก

ในช่วงแรกเราใช้ไม้สักป่าธรรมชาติจากในไทยและต่างชาติ แต่เราเล็งเห็นว่านั่นเป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืนและสวนกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เราจึงลดการซื้อไม้สักจากป่าธรรมชาติ และหันมาปลูกไม้สักจากป่าปลูกของเราแทน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว

2545

ขยายธุรกิจจากโรงเลื่อย
สู่โรงงานอุตสาหกรรมไม้สักครบวงจร

เราขยายธุรกิจจากโรงเลื่อยที่ผลิตแต่ไม้สักแปรรูปเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ครบวงจร เริ่มต้นด้วยการปรับปรุงระบบการผลิตให้มีมาตรฐานและคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมขยายกำลังในการผลิต และใช้ระบบเทคโนโลยีสี UV Coating เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2546

ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก
FSC และ Green Product

เราศึกษาวิจัยร่วมกับกรมป่าไม้และกลุ่มอาจารย์ผู้ความเชี่ยวชาญเรื่องป่าสักชาวญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจของสักป่าปลูกที่เป็นระบบ จนเราได้รับการรองรับมาตรฐานระดับโลกอย่าง FSC และ Green Product ในปี พ.ศ. 2557

2550

เปลี่ยนไม้สักแปรรูปจากป่าธรรมชาติ
เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ทีมออกแบบได้มีโอกาสร่วมงานกับวิศวกรจากประเทศเยอรมนีที่มีประสบการณ์ เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานยุโรป ทำให้เราสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์การใช้สอยในทุกส่วนของบ้าน

2560

วิสัยทัศน์รุ่นที่สาม :
มุ่งสู่โซลูชันการบริการ

เราขยายทีมบริการเพื่อส่งมอบโซลูชันให้กับลูกค้าอย่างทั่วถึง มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพตั้งแต่ผลิตไปจนถึงติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับโซลูชันที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง

2561

สร้างความสวยงามที่ยั่งยืน
ด้วยมาตรฐานระดับโลก

เราได้รับการรับรองจาก ISO 9001:2015 วางรากฐานการทำงานอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ในการสร้างบ้านหรืออาคารอย่างแท้จริง

CERTIFICATION

ไม้สักของเรามีคุณสมบัติที่ดีตรงตามมาตรฐานสากล ได้รับการดูแลอย่างมีระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การตรวจสอบ จนถึงการติดตั้งทำให้ไม้สักของเรามีคุณภาพสูงสุด โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับไม้สักที่พร้อมให้คำแนะนำและปรึกษาในทุกขั้นตอน

เราได้รับการรับประกันจาก FSC ว่าไม้และผลิตภัณฑ์ของเราใช้ไม้จากป่าธรรมชาติหรือแปลงปลูกป่าที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เราได้รับการรับรอง Green Product ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา ‘รักษ์โลก’ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้ดูแลและผู้ใช้งาน และยังส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วย

เราได้รับการรับรองมาตรฐานจากISO 9001:2015 ที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อมสะท้อนความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมไม้มีกระบวนการเป็นทุกตอนอย่างชัดเจน ทำงานอย่างมีระบบประสานงานอย่างมีคุณภาพ