สำนักงานใหญ่ / โรงงาน

 

30 หมู่ 7 ถ.ชลประทาน

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  53000

ts@ts-teak.com

 
 
Tel  : 055-412-482
Fax : 055-412-479