ชุดประตูไม้สัก บานสวิง ( Pivot Hinge )
ทำสีสำเร็จ และอุปกรณ์
ประตูบานสวิงเปิดเข้าและออกได้ 2 ทิศทาง โดยมีโช๊คอัพที่ตั้งค้าง 90 องศา และเปิดเองได้ โดยจุดหมุนอยู่ที่ด้านบนและพื้นล่าง หรือเลือกเป็นแบบจุดหมุนอิศระ 360 องศา เพื่อเป็นทางเลือกในการออกแบบ ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย สามารถทำบานได้กว้าง สูง ใหญ่ เป็นพิเศษได้ ขึ้นอยู่กับความหนาและรูปแบบของบาน
อุปกรณ์
สีมาตรฐาน
Show More
รูปแบบมาตรฐาน