1/6
ไม้ระแนง
ไม้ระแนงเป็นไม้ต่อ FJ*
ไม้สักไทย หนา 34 มม. , ไม้แดงหนา 32 มม.
Show More
1/1
สีมาตรฐาน
1/1
ไม้ระแนง