ชุดประตูไม้สัก บานเลื่อนภายใน - Sliding  door ( Top track )
พร้อมวงกบทำสีสำเร็จ และอุปกรณ์
เป็นชุดประตูบานเลื่อนภายใน ที่สามารถเลือกให้เหมาะกับรูปแบบของผนังและการใช้งาน มีแปรงกันช่องว่างระหว่างบานเลื่อนและผนัง มีวงกบซ่อนฝังรางเลื่อนด้านบนที่คำนึงมุมมองของผู้ใช้งาน
บานเลื่อนรางแขวนบน ซ่อนในผนัง
บานเลื่อนรางแขวนบน ผนังสองชั้น
Show More
บานเลื่อนรางแขวนบน พร้อมบานติดตาย - French sliding door
บานเลื่อนรางแขวนบน ผนังชั้นเดียว
บานเลื่อนรางแขวนบน พร้อมบานติดตาย - Single sliding door
สีมาตรฐาน
Show More
อุปกรณ์
รูปแบบมาตรฐาน