ชุดประตูไม้สัก บานเฟี้ยมภายใน - Folding  door ( Top track )
พร้อมวงกบทำสีสำเร็จ และอุปกรณ์
เป็นประตูบานเฟี้ยมภายใน ที่สามารถเลือกแบ่งจำนวนให้เหมาะกับขนาดของช่องผนังและการใช้งาน มียางช่วยปิดรอยต่อระหว่างบานกับบาน และบานกับผนัง มีวงกบซ่อนฝังรางเลื่อนด้านบนที่คำนึงถึงมุมมองของผู้ใช้งาน
220
330
422
633
สีมาตรฐาน
Show More
อุปกรณ์
รูปแบบมาตรฐาน
Show More