ประวัติความเป็นมา

 

         คุณถนอมขวัญ – คุณสุนันท์ สีหลักษณ์ เป็นชาวอุตรดิตถ์โดยกำเนิด เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับอนุญาตการทำสัมปทานป่าไม้ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ได้เริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นซึ่งนับวันป่าไม้จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ควรหาวิธีใช้ไม้ที่ได้จากป่าให้คุ้มค่าที่สุด จะต้องมีส่วนช่วยสร้างงานให้กับในคนท้องถิ่นให้มากที่สุดด้วย ดังนั้นในปี 2522 จึงได้เริ่มก่อตั้ง หจก. โรงเลื่อยจักรท่าเสา ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเสา และ บริษัทโรงเลื่อยจักรท่าสัก จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสัก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่เหลือจากการทำสัมปทานป่า เนื่องจากพ่อค้าไม้ในขณะนั้นจะคัดซื้อแต่ไม้ที่มีขนาดและลักษณะที่ดี ส่วนไม้ที่มีตำหนิ จะเหลือตกค้าง เป็นการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่ไม่คุ้มค่า

 

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ด้วยความสนใจในเรื่องการปลูกป่า คุณถนอมขวัญ – คุณสุนันท์ สีหลักษณ์ จึงได้ไปศึกษาดูงานการปลูกป่าเศรษฐกิจยังต่างประเทศ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในโครงการปลูกป่า ในขณะเดียวกันก็สามารถนำผลผลิตไม้ที่ได้จากขบวนการปลูกป่ามาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามหลักการทางทฤษฎี และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเลือกที่จะปลูกสัก เพราะไม้สักเป็นไม้ที่เป็นที่ รู้จัก ชื่นชอบ นิยมแพร่หลายไปทั่วโลกถึง สีสัน ลายไม้ที่สวยงาม มีคุณสมบัติที่ดีเลิศหลายประการ เช่น การยืด หดตัว บิดโค้งงอน้อย ทนแดด ทนน้ำ ปลวกไม่กิน พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเขตพื้นที่ที่ปลูกสักได้ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

 

​          โดยมีต้นสักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุถึง 1,500 ปี ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่และได้ดูแลบำรุงรักษาอย่างดีเพื่อให้มีอายุยาวนานต่อไป จึงเริ่มโครงการปลูกป่าสักตั้งแต่ปี 2527 ในปริมาณแต่ละปีมากบ้างน้อยบ้าง ตามความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

          ในปี 2546 ได้เริ่มทยอยตัดสางไม้สักจากสวนป่าที่ได้ปลูกไว้ เพื่อให้ต้นที่เหลือได้เจริญเติบโตได้ดีขึ้น นำไม้สักที่ตัดสางจากแปลงสวนป่ามาพัฒนาคุณภาพ ได้เริ่มนำเทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นและเหมาะสมมาใช้ในขบวนการผลิต เช่น การอัดน้ำยา การอบให้ไม้แห้งก่อนนำไม้ไปใช้งาน ตลอดจนการอบไม้ด้วยความร้อนสูง การขึ้นรูปไม้อย่างพิถีพิถันควบคุมการผลิตให้แม่นยำที่สุด การทำสีสำเร็จ สำหรับไม้พื้นเลือกใช้ทำสีระบบ UV Coating ซึ่งนับว่าทันสมัยและปลอดภัยที่สุด ทุกขั้นตอนการผลิตจะคัดเลือกใช้สารที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด เหมาะสมกับการใช้งาน และราคาเป็นธรรมที่สุดภายใต้ชื่อสินค้า TS – teak จนเป็นที่ยอมรับถึงความมีมาตรฐานที่ดี

 

          ด้วยความตื่นตัวของ “ ภาวะโลกร้อน” ที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ มีหน้าที่จะต้องช่วยกันเพิ่มออกซิเจนให้กับโลก และด้วยสำนึกรับผิดชอบในฐานะที่สามารถเป็นผู้นำในด้านการปลูกป่าได้ และต้องนำไม้ที่ต้องตัดสางจากขบวนการปลูกป่ามาใช้งานให้ได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดการใช้วัสดุอื่นๆที่ กว่าจะนำมาใช้งานได้ต้องใช้ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นร้อยเป็นพันปี ร่วมกันส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดการสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่น ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานเพื่อไปหางานทำ สร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่ง ลดปัญหาสังคม เหล่านี้ล้วนเป็น จิตสำนึก เจตนา และเป้าหมาย ที่จะช่วยให้ทุกคนรักษาและอยู่ร่วมกันในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข ตลอดไป.

 

          เพื่อให้เป็นสิริมงคล และระลึกถึงผู้ที่ได้ริเริ่มก่อตั้งตลอดไป จึงตั้งชื่อไม้สักที่ผลิตจากไม้สักสวนป่าปลูกที่ผู้ก่อตั้งได้ปลูกไว้ว่า TS-teak

 

          ซึ่งเป็นชื่อของ คุณถนอมขวัญ - คุณสุนันท์ สีหลักษณ์

          คืนสู่ธรรมชาติ ...

          สร้างป่า ... สร้างคน ... กับ ... TS - teak.