1. TS-teak ใช้ไม้สักที่ได้จากการตัดตามช่วงเวลาที่เหมาะสมจากสวนสักป่าปลูกเท่านั้น

2. ภาพบรรยากาศกระบวนการเริ่มแปรรูปไม้สัก TS-teak

3. TS-teak แปรรูปไม้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ไม้ที่มีคุณสมบัติดีพร้อมเหมาะกับการใช้งาน

4. ผ่านกระบวนการอัดน้ำยาเพื่อป้องกันไม่ให้แมลง ; มอดไม้ เข้าเจาะทำลายเนื้อไม้ ซึ่งไม้สักก็มีความสามารถทนทานได้ในระดับที่ดีอยู่แล้ว

5. มีกระบวนการอบไม้ด้วยเตาอบพลังงานไฟฟ้าเป็นการประหยัดพลังงานได้ดีและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

6. กระบวนการอบไม้ด้วยเตาอบระบบสูญญากาศ(VACUUM KILN ) ที่ทันสมัยทำให้อบไม้ที่มีความหนา 2 นิ้วขึ้นไปให้แห้งได้ตามสเปกที่ต้องการ

7. กระบวนการอบไม้ด้วยเตาอบระบบความร้อนสูง Heat treatment

8. ภาพขบวนการผลิตในการไสไม้ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยเพราะไม้สักจะไสให้ได้ดีต้องใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพ

15. ภาพบรรยากาศทีมงาน TS-teak เริ่มจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ทำสีสำเร็จ

10. ภาพขบวนการผลิตในการต่อไม้ให้มีความยาวตามที่ต้องการ

11. ภาพขบวนการผลิตประตูและหน้าต่าง

12. TS-teak มีเครื่องจักรทำสีสำเร็จระบบ UV - coating สำหรับทำสีไม้พื้น ผนัง เพดาน ภายในบ้าน

13. ภาพบรรยากาศกระบวนการผลิตเมื่อไม้ออกจากเครื่องขัด

14. ภาพบรรยากาศกระบวนการผลิตเมื่อไม้ออกจากเครื่องเคลือบไม้

15. ภาพบรรยากาศทีมงาน TS-teak เริ่มจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ทำสีสำเร็จ